Σας καλωσορίζω σε μια μοναδική σελίδα
αφιερωμένη στους υπολογιστές της δεκαετίας του 1980.

Video Update list

Το μικρό μουσείο πληροφορικής 2017 (10-8-2019)
Το μικρό μουσείο πληροφορικής και το βιβλίο (7-8-2019)
Ο πρώτος υπολογιστής σε σχολείο Part #1,2,3-BBC micro (10/11-2-2019)
Πώς μαθαίναμε τότε προγραμματισμό ; Amstrad 464 (5-2-2019)
Τι μηνύματα μας στέλνουν οι υπολογιστές της δεκαετίας του '80 ;(26-1-2019)
Oric-1 & Oric Atmos Part #2 (22-1-2019)
Oric-1 & Oric Atmos Part #1 (18-1-2019)

Το μικρό μουσείο πληροφορικής 2017Το μικρό μουσείο πληροφορικής και το βιβλίο


Τι μηνύματα μας στέλνουν οι υπολογιστές της δεκαετίας του '80 ;


Copyright 2019 - P. PAPAZOGLOU


About...

8